Statut Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu nadany Uchwałą NR XXXII/471/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2021 r.