Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.