Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.

Zarządzenie nr 17/2019 Dyrektora WBP-KK w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu („Wykaz Pionów, Jednostek Organizacyjnych i samodzielnych stanowisk Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu”), załącznika nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu („Zakres kompetencji Jednostek Organizacyjnych i samodzielnych stanowisk Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu”), załącznika nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu („Schemat struktury organizacyjnej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu”) i załącznika nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu („Wykaz symboli Jednostek Organizacyjnych i samodzielnych stanowisk Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu”).

  • Załącznik nr 1 Wykaz pionów, Jednostek Organizacyjnych i samodzielnych stanowisk Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu
  • Załącznik nr 2 Zakresy kompetencji Jednostek Organizacyjnych i samodzielnych stanowisk Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu
  • Załącznik nr 3 Schemat struktury organizacyjnej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu
  • Załącznik nr 4 Wykaz symboli jednostek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - książnicy Kopernikańskiej w Toruniu