1. Regulamin korzystania z Internetu w filiach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.

2. Regulamin Rady Naukowej przy Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.