Zarządzenia Dyrektora

1. Zarządzenie nr 12/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie godzin otwarcia jednostek oraz filii bibliotecznych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej

2. Zarządzenie nr 1/2015 z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia cennika usług reprograficznych

- cennik usług reprograficznych

3. Zarządzenie nr 11/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Informatorium.

Regulamin korzystania z Informatorium

4. Zarządzenie nr 25/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu korzystania ze zbiorów filii bibliotecznych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.

Regulamin korzystania ze zbiorów filii bibliotecznych

5. Zarządzenie nr 2/2012 z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie określenia zasad i stawek wynajmu pomieszczeń Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.

- cennik wynajmu sal

6. Zarządzenie nr 2/2011 z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wprowadzenia cenników:

- opłat bibliotecznych

- usług informacyjno-edukacyjnych

7. Zarządzenie nr 11/2010 z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu Korzystania ze Zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.

8. Zarządzenie nr 2/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. wstrzymujące pobieranie kaucji zwrotnej dla mieszkańców Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

9. Zarządzenie nr 1/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. wprowadzające Regulamin Korzystania za Zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej.

- Regulamin korzystania ze zbiorów Biblioteki