Zarządzenia Dyrektora

1. Zarządzenie nr 14/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu (Biblioteki Głównej).

Regulamin korzystania ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu (Biblioteki Głównej)

2. Zarządzenie nr 6/2016 z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z czytelni Działu Informacyjno-Bibliograficznego (Informatorium).

- Regulamin korzystania z czytelni Działu Informacyjno-Bibliograficznego (Informatorium)

3. Zarządzenie nr 12/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie godzin otwarcia jednostek oraz filii bibliotecznych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej

4. Zarządzenie nr 1/2015 z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia cennika usług reprograficznych

- cennik usług reprograficznych

5. Zarządzenie nr 25/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu korzystania ze zbiorów filii bibliotecznych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.

Regulamin korzystania ze zbiorów filii bibliotecznych

6. Zarządzenie nr 2/2012 z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie określenia zasad i stawek wynajmu pomieszczeń Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.

- cennik wynajmu sal

7. Zarządzenie nr 2/2011 z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wprowadzenia cenników:

- opłat bibliotecznych

- usług informacyjno-edukacyjnych

8. Zarządzenie nr 2/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. wstrzymujące pobieranie kaucji zwrotnej dla mieszkańców Województwa Kujawsko-Pomorskiego.