Zarządzenia Dyrektora

1. Zarządzenie nr 18/2016 z dnia 23 listopada 2-016 r. 2 sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Czytelni Głównej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.

-  Regulamin korzystania z Czytelni Głównej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.

2. Zarządzenie nr 17/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze zbiorów filii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.

- Regulamin korzystania ze zbiorów filii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu (Biblioteki Głównej)

3. Zarządzenie nr 16/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu w sprawie uchylenia Regulaminu korzystania ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu (Biblioteki Głównej) oraz w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu (Biblioteki Głównej).

- Regulamin korzystania ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu (Biblioteki Głównej)

4. Zarządzenie nr 6/2016 z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z czytelni Działu Informacyjno-Bibliograficznego (Informatorium).

- Regulamin korzystania z czytelni Działu Informacyjno-Bibliograficznego (Informatorium)

5. Zarządzenie nr 12/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie godzin otwarcia jednostek oraz filii bibliotecznych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej

6. Zarządzenie nr 2/2012 z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie określenia zasad i stawek wynajmu pomieszczeń Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.

- cennik wynajmu sal