Zarządzenia Dyrektora

1. Zarządzenie nr 8/2020  z dnia 03 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wypożyczalni Gier Planszowych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu (Biblioteki Głównej)

- Regulamin Wypożyczalni Gier Planszowych

2. Zarządzenie nr 3/2019 z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie w sprawie wprowadzenia Cennika opłat i usług Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu

- Cennik opłat i usług dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

3. Zarządzenie nr 10/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze zbiorów Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu

- Regulamin korzystania ze zbiorów Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych

4. Zarządzenie nr 20/2017 z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu korzystania ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu (Biblioteki Głównej), wprowadzonego Zarządzeniem nr 16/2016.

5. Zarządzenie nr 18/2016 z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Czytelni Głównej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.

Regulamin korzystania z Czytelni Głównej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.

6. Zarządzenie nr 17/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze zbiorów filii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.

- Regulamin korzystania ze zbiorów filii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu (Biblioteki Głównej)

7. Zarządzenie nr 16/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu w sprawie uchylenia Regulaminu korzystania ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu (Biblioteki Głównej) oraz w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu (Biblioteki Głównej).

Regulamin korzystania ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu (Biblioteki Głównej)

8. Zarządzenie nr 6/2016 z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z czytelni Działu Informacyjno-Bibliograficznego (Informatorium).

- Regulamin korzystania z czytelni Działu Informacyjno-Bibliograficznego (Informatorium)

9. Zarządzenie nr 12/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie godzin otwarcia jednostek oraz filii bibliotecznych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej

10. Zarządzenie nr 4/2021 z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Internetu w filiach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu

- Regulamin korzystania z Internetu w filiach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu

11. Zarządzenie nr 4/2019 z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad i stawek wynajmu pomieszczeń Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.

- Cennik wynajmu sal