Przychody Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w 2009 r.

1. Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego 5.842.000,00 zł
2. Dotacje z Urzędu Miasta 1.000.000,00 zł
3. Dotacje celowe i inne 485.445,11 zł
4. Dotacje z budżetu Unii Europejskiej -
5. Dochody własne 342.251,10 zł