Przychody Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w 2010 r.

1. Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego 7.000.000,00 zł
2. Dotacje z Urzędu Miasta 1.000.000,00 zł
3. Dotacje celowe i inne 312.630,34 zł
4. Dotacje z budżetu Unii Europejskiej -
5. Dochody własne 323.262,04 zł