Przychody Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w 2012 r.

1. Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego 6.662.600,00 zł
2. Dotacje z Urzędu Miasta 1.100.000,00 zł
3. Dotacje celowe i inne 457.440,93 zł
4. Dotacje z budżetu Unii Europejskiej -
5. Dochody własne 288.897,44 zł