Przychody Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w 2013 r.

1. Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego 7.014.000,00 zł
2. Dotacje z Urzędu Miasta 1.100.000,00 zł
3. Dotacje celowe i inne 141.319,41 zł
4. Dotacje z budżetu Unii Europejskiej -
5. Dochody własne 337.314,08 zł