Przychody Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w 2014 r.

1. Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego 7.109.000,00 zł
2. Dotacje z Urzędu Miasta 1.100.000,00 zł
3. Dotacje celowe i inne 236.574,91 zł
4. Dotacje z budżetu Unii Europejskiej -
5. Dochody własne 403.148,19 zł