Przychody Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w 2015 r.

1. Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego 7.014.000,00 zł
2. Dotacje z Urzędu Miasta 1.200.000,00 zł
3. Dotacje celowe i inne 225.000,00 zł
4. Dotacje z budżetu Unii Europejskiej -
5. Dochody własne 500.020,00 zł