Przychody Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w 2016 r.

1. Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego 7.287.075,00 zł
2. Dotacje z Urzędu Miasta 1.200.000,00 zł
3. Dotacje celowe i inne 237.544,82 zł
4. Dotacje z budżetu Unii Europejskiej -
5. Dochody własne 389.052,32 zł