Przychody Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w 2017 r.

1. Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego 7.577.000,00 zł
2. Dotacje z Urzędu Miasta 1.200.000,00 zł
3. Dotacje celowe i inne 269.046,78 zł
4. Dotacje z budżetu Unii Europejskiej -
5. Dochody własne 359.490,64 zł