Przychody Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w 2018 r.

1. Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego 7.715.314,00 zł
2. Dotacje z Urzędu Miasta 1.200.000,00 zł
3. Dotacje celowe i inne 386.384,72 zł
4. Dotacje z budżetu Unii Europejskiej -
5. Dochody własne 248.760,54 zł