Przychody Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w 2019 r.

1. Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego 8 247 086,00 zł
2. Dotacje z Urzędu Miasta 1.200.000,00 zł
3. Dotacje celowe i inne 518 678,40 zł
4. Dotacje z budżetu Unii Europejskiej -
5. Dochody własne 273 758,51 zł