Przychody Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w 2019 r.

1. Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego 8.610.848,00 zł
2. Dotacje z Urzędu Miasta 1.400.000,00 zł
3. Dotacje celowe i inne 640.750,38 zł
4. Dotacje z budżetu Unii Europejskiej -
5. Dochody własne 214.249,68 zł