Przychody Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w 2021 r.

1. Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego 8 774 400,00 zł
2. Dotacje z Urzędu Miasta 1.400.000,00 zł
3. Dotacje celowe i inne 638 446,94 zł
4. Dotacje z budżetu Unii Europejskiej -
5. Dochody własne 352 650,23 zł