Plan zamówień publicznych

Plan zamówień publicznych na rok 2017.