Informacje dotyczące zasad korzystania z Biblioteki oraz obsługi czytelników znajdują się w Regulaminie korzystania ze zbiorow bibliotecznych, zamieszczonym w zakładce Regulaminy.

Skargi i wnioski czytelnicy mogą składać osobiście lub drogą korespondencyjną. Są one wpisywane do Rejestru skarg i wniosków, który jest dostępny w Sekretariacie Biblioteki.

Przyjmowanie i załatwianie spraw odbywa się w kolejności ich wpływu i przy zachowaniu procedury wynikającej z Kodeksu Postępowania Administracyjnego.