Informacje dotyczące zasad korzystania z Biblioteki oraz obsługi czytelników znajdują się w Regulaminie korzystania ze zbiorow bibliotecznych, zamieszczonym w zakładce Regulaminy.


Skargi i wnioski czytelnicy mogą składać osobiście lub drogą korespondencyjną. Są one wpisywane do Rejestru skarg i wniosków, który jest dostępny w Sekretariacie Biblioteki.

SKARGI i WNIOSKI
przyjmowane są od poniedziałku do piątku
w godzinach 9:00-15:00
w sekretariacie Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu
przy ul. Słowackiego 8 (1 piętro, pokój 21)


Przyjmowanie i załatwianie spraw odbywa się w kolejności ich wpływu i przy zachowaniu procedury wynikającej z Kodeksu Postępowania Administracyjnego.