1. Rejestry czytelników
2. Katalogi zbiorów
3. Rejestr wypożyczonych zbiorów
4. Katalog druków zwartych od XIX wieku
5. Katalog druków ciągłych od XIX wieku
6. Katalog zbiorów specjalnych
7. Księgi inwentarzowe zbiorów zwartych
8. Księgi inwentarzowe wydawnictw ciągłych
9. Księgi inwentarzowe starodruków, kartografii, rękopisów, nut, grafiki
10. Rejestr środków trwałych
11. Księga kontroli
12. Rejestr skarg i wniosków
13. Rejestr zamówień publicznych
n14. Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
15. Archiwum zakładowe

Rejestry czytelników są wyłącznie do wglądu oraz potrzeb uprawnionych pracowników Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.

Informacje zawarte w pozostałych rejestrach udzielane są w formie pisemnej, w oparciu o obowiązujące przepisy prawne.

Katalogi zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu są ogólnodostępne.