Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu ogłasza konkurs na funkcję koordynatora filii bibliotecznych

Miejsce pracy: Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu, ul. Słowackiego 8

Wymiar czasu pracy: pełen etat

Zatrudnienie: od 2 kwietnia 2012 r.

Wymagania kwalifikacyjne:

- wykształcenie wyższe bibliotekarskie,

- doświadczenie zawodowe w pracy w bibliotece publicznej - co najmniej 5 lat.

Wymagania dodatkowe:

- umiejętności komunikacji interpersonalnej,

- umiejętność organizacji pracy w zespole,

- znajomość specyfiki pracy filii bibliotecznych,

- umiejętnośc planowania,

-kreatywność,

- sumienność i obowiązkowość,

- samodzielność,

- gotowość podnoszenia kwalifikacji.