OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu ogłasza konkurs na stanowisko kierownika Filii Bibliotecznej Nr 3 przy ul. Mickiewicza 61

1. Wymagania:

 • wyższe wykształcenie humanistyczne,
 • znajomość zagadnień dotyczących funkcjonowania biblioteki publicznej,
 • umiejętność nawiązywania kontaktów,
 • kreatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność,
 • umiejetność obsługi komputera ze szczególnym uwzględnieniem znajomości programów biurowych.

2. Kandydaci zobowiązani są do złozenia następujących dokumentów:

 • Curriculum Vitae,
 • list motywacyjny,
 • wizję pracy Filii,
 • kopię dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

3. Dokumenty należy składać do dnia 5 września 2012 r. w Sekretariacie WBP-KK w Toruniu, ul. Słowackiego 8, I piętro, pokój 21. Aplikacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

4. Konkurs - rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 10 września 2012 r. o godz. 13.00 w gmachu WBP-KK w Toruniu, ul. Słowackiego 8, I piętro, pokój 22.

5. Niestawienie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną oznacza jego rezygnację z ubiegania się o stanowisko.

6. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (56) 622 66 42 wewn. 154. (p. Kwiryna Lewicka).