OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu ogłasza konkurs na stanowisko kierownika Działu Informatycznego


1. Opis stanowiska pracy
• Planowanie i nadzór nad realizacją zadań wynikających z kompetencji Działu Informatycznego;
• Nadzór nad sprawnym działaniem infrastruktury informatycznej i wdrożonych systemów;
• Nadzór nad rozbudową lokalnych sieci komputerowych oraz rozbudową lokalnych aplikacji;
• Koordynacja współpracy między użytkownikami w zakresie eksploatacji systemów teleinformatycznych;
• Współpraca w prowadzeniu szkoleń użytkowników zakresie obsługi systemów informatycznych;
• Sporządzanie sprawozdań okresowych z pracy Działu;

2. Wymagania
• Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane kierunki informatyczne);
• Co najmniej 5. letnie doświadczenie w obsłudze systemu bibliotecznego PROLIB;
• Co najmniej 5. letnie doświadczenie w obsłudze systemu finansowo-księgowego Max Biznes;
• Dobra znajomość technologii;
Microsoft Active Direktory, Citrix Metaframe, VmWare ESXi, IBM Blade Server, bazy danych MS SQL Server, Progress;
• Znajomość języka angielskiego (co najmniej bierna);
• Umiejętność kierowania zespołem pracowników;
• Samodzielność i odpowiedzialność;
• Umiejętności komunikacyjne i interpersonalne;
• Umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu.

3. Wymagane dokumenty
• Curriculum vitae;
• List motywacyjny;
• Wizja pracy działu;
• Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje.

4. Kontakt
• Dokumenty należy składać do 8 października 2013 r. w Sekretariacie WBP-KK
w Toruniu, ul. Słowackiego 8, I piętro pok. 21;
• O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Niestawienie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną oznacza jego rezygnację z ubiegania się o stanowisko;
• Dodatkowe informacje pod numerem (056) 622 57 01.