Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu ogłasza konkurs na stanowisko księgowy/księgowa


Miejsce pracy: Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu,
ul. Słowackiego 8
Wymiar czasu pracy: pełen etat
Zatrudnienie: od 1 kwietnia 2015 r.
Opis stanowiska pracy:
Do zadań osoby zatrudnionej na w/w stanowisku należeć będzie:
- prowadzenie wpisów do dzienników księgowych i uzgadnianie zapisów kont księgi głównej oraz kont pomocniczych;
- sporządzanie sprawozdań finansowych, wewnętrznych i zewnętrznych raportów statystycznych oraz deklaracji podatkowych;
- uzgadnianie wyciągów bankowych oraz wymagalnych należności i zobowiązań;
- prowadzenie zapisów w rejestrach VAT, zgodnie z odpowiednimi przepisami;
- prowadzenie ewidencji środków trwałych;
- przegląd i weryfikacja poprawności danych księgowych na kontach bilansowych;
- monitoring przychodów i rozchodów oraz ich rejestracja w systemie finansowo-księgowym;
- prowadzenie zapisów księgowych i przygotowywanie informacji dla kontroli zewnętrznych oraz audytów.

Wymagania kwalifikacyjne:
- wykształcenie wyższe ekonomiczne,
- kilkuletnie doświadczenie pracy w księgowości - co najmniej 3 lata,
- znajomość zasad rachunkowości oraz zagadnień podatkowych związanych
z samorządowymi instytucjami kultury,
- znajomość obsługi księgowych programów komputerowych,
- dobra znajomość pakietu MSOffice,
- umiejętność pracy w zespole i dyspozycyjność,
- umiejętność szybkiego uczenia się nowych zagadnień,
- rzetelność i systematyczność.


Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny,
- życiorys zawodowy (CV),
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy zawodowej.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert do dnia 10 marca 2015 r. na adres: Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska, ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń, lub mailowo na adres Sekretariatu Książnicy sekretariat@ksiaznica.torun.pl.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej powiadomimy kandydatów telefonicznie.