Ogłoszenie - oferta pracy

Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu ogłasza nabór na stanowisko: młodszego bibliotekarza


Miejsce pracy:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska Filia nr 11
ul. Żwirki i Wigury 39/41, Toruń
Wymiar czasu pracy: pełen etat
Zatrudnienie: kwiecień 2020 r.

Opis stanowiska pracy:
Do zadań osoby zatrudnionej na wyżej wymienionym stanowisku należeć będzie m.in.:
1. Profesjonalna obsługa czytelników zgodnie z obowiązującym regulaminem:
a. Wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych,
b. Udzielanie informacji bibliotecznych,
c. Prowadzenie rejestracji czytelników i aktualizacja danych w formie papierowej i w bazie czytelników systemu Prolib.
2. Przygotowywanie książek zniszczonych i zdezaktualizowanych do selekcji.
3. Techniczne przysposabianie nowych wpływów do udostępniania.
4. Prowadzenie dokumentacji statystycznej.
5. Monitorowanie rynku wydawniczego, analiza ofert z nowościami wydawniczymi.
6. Organizacja działań promujących czytelnictwo (lekcje biblioteczne, imprezy kulturalne, kiermasze książek, itp).
7. Współpraca z instytucjami społeczno-kulturalnymi i edukacyjnymi Torunia.

Wymagane dokumenty:
- życiorys (CV) oraz list motywacyjny,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu obecnej rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert do dnia 20 marca 2020 r., na adres: Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska, ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń (pokój 26) lub elektronicznie na adres: s.furgala@ksiaznica.torun.pl

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej powiadomimy wybranych kandydatów telefonicznie.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska z siedzibą w Toruniu przy ul. Słowackiego 8.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iodo@ksiaznica.torun.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 22 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. 2018 poz. 917 ze zm.).
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego.
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne, do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na podstawie art. 22 Kodeksu Pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.