A A A
SmodBIP

Instrukcja korzystania z BIP

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej
w Toruniu jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym, złożonym z ujednoliconego
systemu stron WWW, na których udostępniane są informacje publiczne odnoszące sie do
Biblioteki.
Obowiązek publikowania informacji publicznej nakłada Ustawa dnia 6 września 2001 r.
o dostepie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198) oraz Rozporządzenie Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji
Publicznej.
Stałym elementem strony podmiotowej BIP Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu jest logo oraz adres intrenetowy strony głównej BIP www.bip.gov.pl. Elementy te sa widoczne w prawej, górnej części strony BIP Biblioteki i stanowią odnośniki do strony głownej Biuletynu Informacji Publicznej umieszczonej na serwerze Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Menu główne widoczne z lewej strony BIP za zawiera następujące elementy:

 • Dane podstawowe
 • Status prawny
 • Statut WBP-KK
 • Przedmiot działalności
 • Regulamin Organizacyjny
 • Regulaminy
 • Zarządzenia Dyrektora
 • Ochrona danych osobowych
 • Plan przychodów Biblioteki
 • Majątek Biblioteki
 • Kontrole
 • Zamówienia Publiczne
 • Załatwianie spraw
 • Obsługa osób niepełnostrawnych
 • Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
 • Sprawozdania
 • Informacje publiczne nieudostępnione w BIP
 • Instrukcja korzystania z BIP
 • Statystyki BIP
 • Redakcja BIP
 • Ogłoszenia o pracy
 • Aktualności
 • Rejestr stron usuniętych
 • Mapa strony
 • Rejestr zmian


Opublikował: Małgorzata Różańska
Publikacja dnia: 04.11.2010
Podpisał: Małgorzata Różańska
Dokument z dnia: 18.10.2010
Dokument oglądany razy: 4 353