A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 31.01.2012, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: poprawka

Załatwianie spraw

Informacje dotyczące zasad korzystania z Biblioteki oraz obsługi czytelników znajdują się w Regulaminie korzystania ze zbiorow bibliotecznych, zamieszczonym w zakładce Regulaminy.

Skargi i wnioski czytelnicy mogą składać osobiście lub drogą korespondencyjną. Są one wpisywane do Rejestru skarg i wniosków, który jest dostępny w Sekretariacie Biblioteki.

Przyjmowanie i załatwianie spraw odbywa się w kolejności ich wpływu i przy zachowaniu procedury wynikającej z Kodeksu Postępowania Administracyjnego.Opublikował: Sławomir Mirowski
Publikacja dnia: 31.01.2012
Podpisał: Małgorzata Różańska
Dokument z dnia: 18.10.2010
Dokument oglądany razy: 3 335