A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 22.02.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodanie tresci

Dialog techniczny

Dialog techniczny

Toruń 20.02.2013r

OGŁOSZENIE
O WSZCZĘCIU DIALOGU TECHNICZNEGO
poprzedzająco wszczęcie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie usługi w zakresie pakowania, przeładunku oraz składowania i magazynowania księgozbioru na czas remontu
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu”
w ramach zadania:
„Modernizacja magazynu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej -
- Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu”


Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu z siedziba w Toruniu przy ul. Słowackiego 8, zaprasza do udziału w dialogu technicznym zgodnie art. 31a – 31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na:


„Wykonanie usługi w zakresie pakowania, przeładunku oraz składowania i magazynowania księgozbioru na czas remontu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu”

I. Określenie przedmiotu zamówienia - zakres prac:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na pakowaniu, przeładunku oraz składowaniu i magazynowaniu księgozbioru na czas remontu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, ul. Słowackiego 8.
Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w V etapach:
Etap I Projekt logistyki
Etap II Pakowanie i przewóz zbiorów
Etap IIa Pakowanie i przewóz zbiorów do magazynu Zamawiającego przy
ul. Warszawskiej 11 w Toruniu (budynek Kina Grunwald)
Etap IIb Pakowanie i przewóz zbiorów do magazynu Wykonawcy
Etap III Magazynowanie zbiorów
Etap IV Transport zbiorów z magazynu Wykonawcy do magazynu Zamawiającego wraz z rozpakowaniem
Etap V Prace wykończeniowe i porządkowe

Kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV
60.00.00.00-8 Usługi transportowe
63.11.00.00-3 Usługi przeładunku towarów
63.12.00.00-6 Usługi składowania i magazynowania
79.92.00.00-9 Pakowanie i podobne usługi


II. Opis potrzeb i wymagań Zamawiającego oraz Regulamin dialogu technicznego znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.ksiaznica.torun.pl i stanowią załączniki do ogłoszenia o wszczęciu dialogu technicznego.
III. Wszelką korespondencje związaną z dialogiem technicznym prosimy kierować na adres: Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu, ul. Słowackiego 8 e-mail: dialog@ksiaznica.torun.pl tel./fax. 056/ 622-57-13

Link do dokumentu: DIALOG1.2013.ogl.pdf

Link do dokumentu: DIALOG1.2013.reg.pdf

Link do dokumentu: DIALOG1.2013.opis.pdf

Link do dokumentu: DIALOG1.2013.um.pdf

Udział w dialogu, informacja nr 1:

W nawiązaniu do Ogłoszenia o Wszczęciu Dialogu Technicznego poprzedzającego wszczęcie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na "Wykonanie usługi w zakresie pakowania, przeładunku oraz składowania i magazynowania księgozbioru na czas remontu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu" pragniemy zgłosić poniższe uwagi / informację:

- przyjmując podane w załączniku nr 1 (-Opis potrzeb i wymagań Zamawiającego) pkt 3.2 Tabela 1 i Tabela 2 oraz pkt 4.1.1.1 objętość kartonów, należy przyjąć objętość księgozbiorów na poziomie 1350-1400 metrów sześciennych

- dopuszczenie pakowania formatów powyżej 50 cm wysokości w folię bąbelkową w połączeniu z długookresowym magazynowaniem może być szkodliwe i skutkować uszkodzeniem księgozbioru

- dla zapewnienia odpowiedniej sztywności kartony powinny być wykonane z tektury 5 -ciowarstwowej o gramaturze min.650 g/m2 oraz dodatkowo pokryte warstwą ograniczającą absorpcję wilgoci czyli tzw. kraftemOpublikował: Sławomir Mirowski
Publikacja dnia: 22.02.2013
Podpisał: Teresa Szymorowska
Dokument z dnia: 20.02.2013
Dokument oglądany razy: 693