A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 28.02.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodanie treści

Dialog techniczny

Dialog techniczny

Toruń 20.02.2013r

OGŁOSZENIE
O WSZCZĘCIU DIALOGU TECHNICZNEGO
poprzedzająco wszczęcie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie usługi w zakresie pakowania, przeładunku oraz składowania i magazynowania księgozbioru na czas remontu
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu”
w ramach zadania:
„Modernizacja magazynu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej -
- Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu”


Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu z siedziba w Toruniu przy ul. Słowackiego 8, zaprasza do udziału w dialogu technicznym zgodnie art. 31a – 31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na:


„Wykonanie usługi w zakresie pakowania, przeładunku oraz składowania i magazynowania księgozbioru na czas remontu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu”

I. Określenie przedmiotu zamówienia - zakres prac:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na pakowaniu, przeładunku oraz składowaniu i magazynowaniu księgozbioru na czas remontu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, ul. Słowackiego 8.
Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w V etapach:
Etap I Projekt logistyki
Etap II Pakowanie i przewóz zbiorów
Etap IIa Pakowanie i przewóz zbiorów do magazynu Zamawiającego przy
ul. Warszawskiej 11 w Toruniu (budynek Kina Grunwald)
Etap IIb Pakowanie i przewóz zbiorów do magazynu Wykonawcy
Etap III Magazynowanie zbiorów
Etap IV Transport zbiorów z magazynu Wykonawcy do magazynu Zamawiającego wraz z rozpakowaniem
Etap V Prace wykończeniowe i porządkowe

Kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV
60.00.00.00-8 Usługi transportowe
63.11.00.00-3 Usługi przeładunku towarów
63.12.00.00-6 Usługi składowania i magazynowania
79.92.00.00-9 Pakowanie i podobne usługi


II. Opis potrzeb i wymagań Zamawiającego oraz Regulamin dialogu technicznego znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.ksiaznica.torun.pl i stanowią załączniki do ogłoszenia o wszczęciu dialogu technicznego.
III. Wszelką korespondencje związaną z dialogiem technicznym prosimy kierować na adres: Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu, ul. Słowackiego 8 e-mail: dialog@ksiaznica.torun.pl tel./fax. 056/ 622-57-13

Link do dokumentu: DIALOG1.2013.ogl.pdf

Link do dokumentu: DIALOG1.2013.reg.pdf

Link do dokumentu: DIALOG1.2013.opis.pdf

Link do dokumentu: DIALOG1.2013.um.pdf

Udział w dialogu, informacja nr 1:

W nawiązaniu do Ogłoszenia o Wszczęciu Dialogu Technicznego poprzedzającego wszczęcie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na "Wykonanie usługi w zakresie pakowania, przeładunku oraz składowania i magazynowania księgozbioru na czas remontu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu" pragniemy zgłosić poniższe uwagi / informację:

- przyjmując podane w załączniku nr 1 (-Opis potrzeb i wymagań Zamawiającego) pkt 3.2 Tabela 1 i Tabela 2 oraz pkt 4.1.1.1 objętość kartonów, należy przyjąć objętość księgozbiorów na poziomie 1350-1400 metrów sześciennych

- dopuszczenie pakowania formatów powyżej 50 cm wysokości w folię bąbelkową w połączeniu z długookresowym magazynowaniem może być szkodliwe i skutkować uszkodzeniem księgozbioru

- dla zapewnienia odpowiedniej sztywności kartony powinny być wykonane z tektury 5 -ciowarstwowej o gramaturze min.650 g/m2 oraz dodatkowo pokryte warstwą ograniczającą absorpcję wilgoci czyli tzw. kraftem

Udział w dialogu, informacja nr 2:

Toruń 26.02.2013 r.

Witam serdecznie,

Szanowni Panstwo jestesmy zaintersowani zrealizowaniem usługi przeprowadzki, proszę o informacje czy ze wzgledów technicznych zamiast opakowan kartonowych moga zostac użyte skrzynie plastikowe z zamknieciem. Całosc zostanie ułożona i ofoliowana heremtycznie na palecie po czym złożona w magazynie. Zdjecie pojemników w załaczniku.

dziekuje za odpowiedz

Udział w dialogu, informacja nr 3:

Toruń 27.02.2013r.

Dotyczy: DIALOGU TECHNICZEGO poprzedzającego wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Wykonanie usługi w zakresie pakowania, przeładunku oraz składowania i magazynowania księgozbioru na czas remontu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu"


Bazując na naszej wiedzy i doświadczeniu w przeprowadzaniu księgozbiorów (broszur, woluminów, również niewymiarowych, czasopism, regałów bibliotecznych, itp.), nabytych w trakcie przeprowadzania m.in. Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego, Biblioteki Politechniki Poznańskiej, Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu, proonujemy następujące rozwiązania i sugestie dla wykonania tego typu zlecenia dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnica Kopernikańska, według infomacji zawartych w treści Załącznika nr 1 i nr 3.

1 W kwestii "Szczegółowy opis zakresu zamówienia" - propozycja pakowania księgozbioru:
- selektywne zdejmowanie książek i czasopism itp. z regałów w miejscu załadunku wg oznaczenia na grzbiecie (kolory pasków jeśli są, kody kreskowe jeśli są) po wcześniejszym ustaleniu kolejności zdejmowania książek,
- Zamawiający powinien określić spsób obecnie prowadzonej ewidencji księgozbioru, należy jednoznaczenie wyjaśnić czy przy pakowaniu księgozbioru konieczne jest skanowanie każdej pozycji książkowej. Dotyczy to również rozładunku.
2. W kwestii "Wymagania odnośnie sposobu wykonania usługi - opakowania":
- wykorzystanie plastikowych pojemników transportowych zamiast lub w celu zminimalizowania ilości potrzebnych kartonów, również pojemników z możliwością zamknięcia oraz plombowania w przypadku przewozu i/lub magazynowania materiałów szczególnie cennych, będących opakowaniem bardziej trwałym i bezpiecznym niż tektura, pozwala to na zmniejszenie kosztów związanych z kosztami zakupu kartonów,
- wykorzystanie etykiet samoprzylepnych do oznakowania spakowanych kartonów i/lub pojemników transportowych, szczególnie pomocnych w przypadku rozpakowywania po tak długotrwałym magazynowaniu.
3. W kwestii "Wymagania odnośnie sposobu wykonania usługi - środki transportu":
- wykorzystanie palet oraz folii "strecz" do zabezpieczenia złożonych na paletach kartonówi/lub pojemników oraz odpowiednich wózków paletowych i magazynowych do transportu wewnętrznego, co pozwoli na zmniejszenie ilości czasu, który byłby potrzebny na pojedyncze przenoszenie kartonów i/lub pojemników.
4. W kwestii "Terminów wykonania zlecenia":
- możliwość realizacji przedmiotu zamówienia w dniach roboczych, a w razie potrzeby w soboty, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.
5. W kwestii "Odpowiedzialność Wykonawcy":
- sugerujemy, iż w przypadku określenia przez Zamawiającego wartości polisy OC Przewoźnika, powinna być ona szacowana na podstawie wartości partii księgozbioru znajdującego się na jednym pojeździe, a nie według wartości całego księgozbioru.

Udział w dialogu, informacja nr 4:

Toruń, 27.02.2013 r.

Biorąc pod uwagę długi okres magazynowania księgozbioru należy unikać stosowania materiałów opakowaniowych nie pochłaniających wilgoci.

Plastikowe pudła dodatkowo hermetycznie zabezpieczone folią strech nie dają gwarancji odpowiedniej wentylacji, co może prowadzić do skraplania się wody i powstawania pleśni.

Ponadto zakup/wynajem czy produkcja pudeł w ilości potrzebnej do zapakowania księgozbioru nie będzie tańsze niż użycie kartonów.Opublikował: Małgorzata Różańska
Publikacja dnia: 28.02.2013
Podpisał: Teresa Szymorowska
Dokument z dnia: 20.02.2013
Dokument oglądany razy: 2 251