A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 05.07.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: poprawki

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępniania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

Ponownemu wykorzystywaniu podlegają informacje publiczne:

  1. Udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu;
  2. Wywieszone lub wyłożone w siedzibie głównej Biblioteki przy ul. Słowackiego 8 oraz w jej filiach;
  3. Przekazane do ponownego wykorzystywania na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

Każdy, kto zamierza ponownie wykorzystywać informacje publiczne udostępnione w sposób określony w pkt 1 i 2 ma obowiązek do:

  • poinformowania o źródle ich pochodzenia (adres www Biuletynu Informacji Publicznej Biblioteki), czasie wytworzenia i pozyskania informacji;
  • udostępniania innym użytkownikom informacji publicznych w pierwotnie pozyskanej formie;
  • poinformowania o przetworzeniu informacji publicznych ponownie wykorzystywanych.

Informacje publiczne, które nie zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu udostępniane są na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej. W takim przypadku warunki ponownego wykorzystywania określane są indywidualnie.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej składa się na formularzu, który stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (Dz.U. Nr 0, poz. 94).

UWAGA: Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu nie odpowiada za rezultaty przetworzenia informacji publicznych ponownie wykorzystywanych.Opublikował: Małgorzata Różańska
Publikacja dnia: 05.07.2013
Podpisał: Małgorzata Różańska
Dokument z dnia: 02.07.2013
Dokument oglądany razy: 2 014