A A A
SmodBIP

Dialog techniczny

Toruń 15.05.2014r.

OGŁOSZENIE
O WSZCZĘCIU DIALOGU TECHNICZNEGO
poprzedzającego wszczęcie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę i montaż regałów bibliotecznych”
w ramach zadania:
„Modernizacja magazynu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej -
- Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu”


Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu z siedziba w Toruniu przy ul. Słowackiego 8, zaprasza do udziału w dialogu technicznym zgodnie z art. 31a – 31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423 ze zm.) na:


„Dostawę i montaż regałów bibliotecznych”

Określenie przedmiotu zamówienia - zakres prac:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż regałów bibliotecznych do przechowywania książek i czasopism:
1. przesuwnych dwupoziomowych z napędem elektrycznym i elektronicznym systemem sterowania – poziom -1 (piwnica)
2. przesuwnych ze sterowaniem dwustronnym z napędem elektrycznym i elektronicznym systemem sterowania – poziom 0 (parter)
3. nieprzesuwnych, stacjonarnych – poziomy 1 - 6
I. Regulamin dialogu technicznego znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.ksiaznica.torun.pl i stanowi załącznik do ogłoszenia o wszczęciu dialogu technicznego.
II. Wszelką korespondencję związaną z dialogiem technicznym prosimy kierować na adres: Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu, ul. Słowackiego 8 e-mail: dialog@ksiaznica.torun.pl tel./fax. 056/ 622-57-13

Link do dokumentu: ZAM.DIALOG1.2014.ogl.pdf

Link do dokumentu: ZAM.DIALOG1.2014.reg.pdf

Udział w dialogu, informacja nr 1:

Toruń, 19.05.2014 r.

W nawiązaniu do Ogłoszenia o Wszczęciu Dialogu Technicznego poprzedzającego wszczęcie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na „Dostawę i montaż regałów bibliotecznych” w ramach zadania: „Modernizacja magazynu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu” pragniemy zgłosić poniższe informację:

Link do dokumentu: dialog1
Link do dokumentu: dialog2
Link do dokumentu: dialog3
Link do dokumentu: dialog4
Link do dokumentu: dialog5
Link do dokumentu: dialog6
Link do dokumentu: dialog7
Link do dokumentu: dialog8
Link do dokumentu: dialog9
Link do dokumentu: dialog10

Udział w dialogu, informacja nr 2:

Toruń, 20.05.2014 r.

Zamawiający informuje o przyjęciu wniosku drugiego Wykonawcy o dopuszczenie do udziału w Dialogu Technicznego poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na „Dostawę i montaż regałów bibliotecznych” w ramach zadania: „Modernizacja magazynu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu”

Udział w dialogu, informacja nr 3:

Toruń, 22.05.2014 r.

Zamawiający informuje o przyjęciu wniosku trzeciego Wykonawcy o dopuszczenie do udziału w Dialogu Technicznego poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na „Dostawę i montaż regałów bibliotecznych” w ramach zadania: „Modernizacja magazynu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu”

Udział w dialogu, informacja nr 4:

Toruń, 26.05.2014 r.

Szanowni Państwo,

Jako uczestnik postępowania w dialogu technicznym zwracamy się z prośbą o:

  1. udostępnienie rysunków konstrukcyjnych wraz z wymiarami;
  2. informację, do kiedy Państwo oczekują dokumentów z informacją w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego

Toruń, 28.05.2014 r.

Ad. 1. Zamawiajacy udostępni dokumentację projektową dot. regałów.

Link do dokumentów: ZAM.DIALOG1.2014pliki.zip

Ad. 2. Zamawiajacy oczekuje przesłania informacji dot. dialogu technicznego w terminie niezwłocznym. Planowany termin zakończenia dialogu technicznego-5.06.2014 r.

Zapytania Zamawiającego do uczestników dialogu:

Toruń, 28.05.2014 r.

1. Jakie obciążenie przekazuje szyna na posadzkę? Czy w związku z tym należy przewidzieć dodatkowe zbrojenie wzmacniające posadzkę?
2. Jaka najniższa szyna może być zastosowana?
3. W jaki sposób będzie poziomowana szyna?
4. Czy przewiduje się wykonanie podlewki z zaprawy betonowej pod szyny?
5. Jaką nośność powinna mieć posadzka?
6. W przypadku zastosowania regałów dwupoziomowych lub powyżej 3m wysokości jaka powinna być nośność posadzki?
7. Czy należy przewidzieć mocowanie regałów do słupów?

Udział w dialogu, informacja nr 5:

Toruń, 30.05.2014 r.

Jako uczestnik dialogu technicznego, udzielamy odpowiedzi na pytania dotyczące regałów.

1. Jakie obciążenie przekazuje szyna na posadzkę? Czy w związku z tym należy przewidzieć dodatkowe zbrojenie wzmacniające posadzkę?
Odp. 1. Obciążenie liniowe szyny na posadzkę, to około 950 kg/m. Jeżeli nośność stropu jest niewystarczająca, to należy przewidzieć zwiększenie nośności stropu czy posadzki.

2. Jaka najniższa szyna może być zastosowana?
Odp. 2. Można zastosować najniższą szynę o wysokości 14 mm.

3. W jaki sposób będzie poziomowana szyna?
Odp. 3. Szyna jest poziomowana za pomocą niwelatora i regulowana na specjalnych kotwach regulacyjnych, następnie podlewana specjalną masą niekurczliwą typu V1.

4. Czy przewiduje się wykonanie podlewki z zaprawy betonowej pod szyny?
Odp. 4. Pod szyny należy wykonać podlewkę ze specjalnej zaprawy niekurczliwej typu V1.

5. Jaką nośność powinna mieć posadzka?
Odp. 5. Sama posadzka w przestrzeniach między szynowych powinna mieć nośność standardową jak w pomieszczeniach biurowych tj. około 300 kg/m2. W pomieszczeniach gdzie stoją regały stacjonarne wymagana jest posadzka o nośności 500 kg/m2.

6. W przypadku zastosowania regałów dwupoziomowych lub powyżej 3m wysokości jaka powinna być nośność posadzki?
Odp. 6. Posadzka w przypadku zastosowania regałów dwupoziomowych i powyżej wysokości 3m powinna mieć nośność około 800 kg/m2.

7. Czy należy przewidzieć mocowanie regałów do słupów?
Odp. 7. W celu zwiększenia stabilności, regały wysokie powinno przytwierdzić się do słupów lub ściany.

Udział w dialogu, informacja nr 6:

Toruń, 4.06.2014 r.

Jako uczestnik dialogu technicznego odpowiadamy na pytania Zamawiającego.


1. Jakie obciążenie przekazuje szyna na posadzkę? Czy w związku z tym należy przewidzieć dodatkowe zbrojenie wzmacniające posadzkę?
Odp.
Całe obciążenie regałów (ciężar własny i ciężar składowanego towaru) przenoszony jest na posadzkę poprzez układ szyn. Ich ilość wpływa na lepszy lub gorszy rozkład naprężeń. Przy regałach wyższych szyny powinno być co ok. 1-1,4 m, przy niższych mogą występować co 1,4 - 1,8 m
Ważnym jest aby w strefie posadzki pod szynami nie znajdował się materiał "miękki", tzn. izolacyjny styropian. W takich wypadkach należy wykonać specjalne kanały w których obrębie zostaną usunięte materiały nie przeznaczone do przenoszenia obciążeń.
Ewentualne dodatkowe zbrojenie powinien zaprojektować projektant posadzek.

2. Jaka najniższa szyna może być zastosowana?

Odp.
Stosujemy szynę o całkowitej grubości 15 mm.

3. W jaki sposób będzie poziomowana szyna?

Odp.
Sposób poziomowania zależny jest od sposoby wykończenia posadzki oraz jej nierówności. Przy niewielkich nierównościach (do ok. 1-1,5 cm) stosuje się specjalne podkładki z tworzywa na całej długości szyny, gdyż masy betonowe nie są w stanie szczelnie wypełnić przestrzeni miedzy szynami a posadzką.
Przy większych nierównościach można zastosować niwelację szyny, a następnie wypełnienie przestrzeni miedzy szyna a posadzką warstwa zaprawy betonowej.
Poziomowanie szyn odbywa się za pomocą niwelatora optycznego.

4. Czy przewiduje się wykonanie podlewki z zaprawy betonowej pod szyny?

Odp.
W zależności od posadzki - jak wyżej.

5. Jaką nośność powinna mieć posadzka?

Odp.


6. W przypadku zastosowania regałów dwupoziomowych lub powyżej 3 m wysokości jaka powinna być nośność posadzki?

Odp.
Jest to w zasadzie uzależnione od obciążenia jakie będzie składowane na regałach.
Przykładowo:
Jeśli przyjmiemy obciążenie na półkach o wartości 60 kg/mb półki,
głębokość półki założymy g=25 cm
ilość półek użytkowych w pionie w regale i = 10,
to całkowity ciężar na posadzkę na 1 m/kw otrzymamy:
4 (półki o głębokości 25 cm na 1 m ) x 10 półek w pionie x 60 kg/mb + 130 kg/mkw (ciężar własny regału) = 2.520 kg/mkw (25 kN/mkw)

7. Czy należy przewidzieć mocowanie do słupów.

Odp.
Zgodnie z PN dla regałów których wysokość przekracza ich czterokrotną głębokość, należy przewidzieć mocowanie regałów do słupów.

Udział w dialogu, informacja nr 7:

Toruń, 5.06.2014 r.

W nawiązaniu do Ogłoszenia o Wszczęciu Dialogu Technicznego poprzedzającego wszczęcie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na „Dostawę i montaż regałów bibliotecznych” w ramach zadania: „Modernizacja magazynu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu” pragniemy zgłosić poniższe informację:

Link do dokumentu: dialog1

Link do dokumentu: dialog2

Link do dokumentu: dialog3

Link do dokumentu: dialog4

Link do dokumentu: dialog5

Link do dokumentu: dialog6

Zapytanie Zamawiającego do uczestników dialogu:

Toruń, 17.06.2014 r.

Przy zastosowaniu regałów jednopoziomowych o wysokości powyżej 3 metrów wysokości prosimy o przedstawienie (foldery, zdjęcia, filmiki) podnośnika z własnym napędem, który będzie mógł zostać zastosowany.

Informacja Zamawiającego:

Toruń, 2.07.2014 r.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu przekazuje w załączeniu przekrój piwnicy budynku, w której mają zostać zainstalowane regały samojezdne. W związku ze wskazanymi w przekroju wymiarami pomieszczenia prosimy o aktualizacje przedstawionych i przesłanych rozwiązań.

Link do przekroju piwnicy.

Udział w dialogu, informacja nr 8.

Toruń, 15.07.2014 r.

Szanowni Państwo,

W związku z przedstawieniem przez Państwa w dialogu technicznym dotyczącym „Dostawy i montażu regałów bibliotecznych”
w ramach zadania: „Modernizacja magazynu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu”,
przekroju piwnicy i Państwa prośby z dnia 02.07.2014 r. o aktualizację przedstawionych rozwiązań, uprzejmie prosimy o informację
czy zaproponowane przez nas: rozstaw półek w regałach w piwnicy - 29,5 cm w świetle i ilość półek na wysokości
regału - 8 użytkowych + 1 zakrywająca, są odpowiednie czy też może wymagają Państwo innych wymiarów i ilości półek
w regałach w piwnicy.

Po uzyskaniu od Państwa tych informacji będziemy w stanie przedstawić zaktualizowane rozwiązanie dotyczące regałów w piwnicy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Z uwagi na różne formaty woluminów, które będę przechowywane w magazynie na poziomie -1 Zamawiający nie jest w stanie określić dokładnych rozstawów półek. Dlatego też, w postępowaniu przetargowym Zamawiający wymagał będzie dostarczenia większej ilości półek z mozliwością ich bezpłatnego zwrotu (maksymalnie do 30%).

Pytanie Zamawiającego:

Toruń, 22.07.2014 r.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu dziekując za udział w dialogu, uprzejmie prosi o przekazanie wartosci szacunkowej zamówienia dostawy i montażu regałów bibliotecznych.

Toruń 3.10.2014 r.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu dziękując za udział w Dialogu technicznym, uprzejmie informuje o jego zakończeniu w dniu dzisiejszym.

Toruń 22.03.2013r.

OGŁOSZENIE
O WSZCZĘCIU DIALOGU TECHNICZNEGO
poprzedzająco wszczęcie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych
w ramach zadania:
„Modernizacja magazynu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej -
- Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu”


Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu z siedziba w Toruniu przy ul. Słowackiego 8, zaprasza do udziału w dialogu technicznym zgodnie art. 31a – 31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na wykonanie robót budowlanych


w ramach zadania:
„Modernizacja magazynu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej -
- Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu”

I. Określenie przedmiotu zamówienia - zakres prac:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych szczegółowo opisanych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarach robót.


Termin wykonania robót: III kw. 2013 – II kw. 2014 roku.


II. Opis potrzeb i wymagań Zamawiającego (dokumentacja projektowa i STWiORB) oraz Regulamin dialogu technicznego znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.ksiaznica.torun.pl i stanowią załączniki do ogłoszenia o wszczęciu dialogu technicznego.


III. Wszelką korespondencje związaną z dialogiem technicznym prosimy kierować na adres: Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu, ul. Słowackiego 8 e-mail: dialog@ksiaznica.torun.pl tel./fax. 056/ 622-57-13

Link do dokumentu: DIALOG2.2013.ogloszenie.pdf

Link do dokumentu: DIALOG2.2013.regulamin.pdf

Link do dokumentu: DIALOG2.2013.dok.zip

Uzupełnienie dolkumentów - projekty elektryczne.

Link do dokumentów: DIALOG2.2013.elektryka.zip

Toruń 14.06.2013r.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu dziękując za udział w Dialogu technicznym, uprzejmie informuje o jego zakończeniu w dniu dzisiejszym.

Toruń 20.02.2013r

OGŁOSZENIE
O WSZCZĘCIU DIALOGU TECHNICZNEGO
poprzedzająco wszczęcie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie usługi w zakresie pakowania, przeładunku oraz składowania i magazynowania księgozbioru na czas remontu
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu”
w ramach zadania:
„Modernizacja magazynu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej -
- Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu”


Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu z siedziba w Toruniu przy ul. Słowackiego 8, zaprasza do udziału w dialogu technicznym zgodnie art. 31a – 31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na:


„Wykonanie usługi w zakresie pakowania, przeładunku oraz składowania i magazynowania księgozbioru na czas remontu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu”

I. Określenie przedmiotu zamówienia - zakres prac:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na pakowaniu, przeładunku oraz składowaniu i magazynowaniu księgozbioru na czas remontu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, ul. Słowackiego 8.
Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w V etapach:
Etap I Projekt logistyki
Etap II Pakowanie i przewóz zbiorów
Etap IIa Pakowanie i przewóz zbiorów do magazynu Zamawiającego przy
ul. Warszawskiej 11 w Toruniu (budynek Kina Grunwald)
Etap IIb Pakowanie i przewóz zbiorów do magazynu Wykonawcy
Etap III Magazynowanie zbiorów
Etap IV Transport zbiorów z magazynu Wykonawcy do magazynu Zamawiającego wraz z rozpakowaniem
Etap V Prace wykończeniowe i porządkowe

Kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV
60.00.00.00-8 Usługi transportowe
63.11.00.00-3 Usługi przeładunku towarów
63.12.00.00-6 Usługi składowania i magazynowania
79.92.00.00-9 Pakowanie i podobne usługi


II. Opis potrzeb i wymagań Zamawiającego oraz Regulamin dialogu technicznego znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.ksiaznica.torun.pl i stanowią załączniki do ogłoszenia o wszczęciu dialogu technicznego.
III. Wszelką korespondencje związaną z dialogiem technicznym prosimy kierować na adres: Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu, ul. Słowackiego 8 e-mail: dialog@ksiaznica.torun.pl tel./fax. 056/ 622-57-13

Link do dokumentu: DIALOG1.2013.ogl.pdf

Link do dokumentu: DIALOG1.2013.reg.pdf

Link do dokumentu: DIALOG1.2013.opis.pdf

Link do dokumentu: DIALOG1.2013.um.pdf

Udział w dialogu, informacja nr 1:

W nawiązaniu do Ogłoszenia o Wszczęciu Dialogu Technicznego poprzedzającego wszczęcie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na "Wykonanie usługi w zakresie pakowania, przeładunku oraz składowania i magazynowania księgozbioru na czas remontu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu" pragniemy zgłosić poniższe uwagi / informację:

- przyjmując podane w załączniku nr 1 (-Opis potrzeb i wymagań Zamawiającego) pkt 3.2 Tabela 1 i Tabela 2 oraz pkt 4.1.1.1 objętość kartonów, należy przyjąć objętość księgozbiorów na poziomie 1350-1400 metrów sześciennych

- dopuszczenie pakowania formatów powyżej 50 cm wysokości w folię bąbelkową w połączeniu z długookresowym magazynowaniem może być szkodliwe i skutkować uszkodzeniem księgozbioru

- dla zapewnienia odpowiedniej sztywności kartony powinny być wykonane z tektury 5 -ciowarstwowej o gramaturze min.650 g/m2 oraz dodatkowo pokryte warstwą ograniczającą absorpcję wilgoci czyli tzw. kraftem

Udział w dialogu, informacja nr 2:

Toruń 26.02.2013 r.

Witam serdecznie,

Szanowni Panstwo jestesmy zaintersowani zrealizowaniem usługi przeprowadzki, proszę o informacje czy ze wzgledów technicznych zamiast opakowan kartonowych moga zostac użyte skrzynie plastikowe z zamknieciem. Całosc zostanie ułożona i ofoliowana heremtycznie na palecie po czym złożona w magazynie. Zdjecie pojemników w załaczniku.

dziekuje za odpowiedz

Udział w dialogu, informacja nr 3:

Toruń 27.02.2013r.

Dotyczy: DIALOGU TECHNICZEGO poprzedzającego wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Wykonanie usługi w zakresie pakowania, przeładunku oraz składowania i magazynowania księgozbioru na czas remontu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu"


Bazując na naszej wiedzy i doświadczeniu w przeprowadzaniu księgozbiorów (broszur, woluminów, również niewymiarowych, czasopism, regałów bibliotecznych, itp.), nabytych w trakcie przeprowadzania m.in. Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego, Biblioteki Politechniki Poznańskiej, Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu, proonujemy następujące rozwiązania i sugestie dla wykonania tego typu zlecenia dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnica Kopernikańska, według infomacji zawartych w treści Załącznika nr 1 i nr 3.

1 W kwestii "Szczegółowy opis zakresu zamówienia" - propozycja pakowania księgozbioru:
- selektywne zdejmowanie książek i czasopism itp. z regałów w miejscu załadunku wg oznaczenia na grzbiecie (kolory pasków jeśli są, kody kreskowe jeśli są) po wcześniejszym ustaleniu kolejności zdejmowania książek,
- Zamawiający powinien określić spsób obecnie prowadzonej ewidencji księgozbioru, należy jednoznaczenie wyjaśnić czy przy pakowaniu księgozbioru konieczne jest skanowanie każdej pozycji książkowej. Dotyczy to również rozładunku.
2. W kwestii "Wymagania odnośnie sposobu wykonania usługi - opakowania":
- wykorzystanie plastikowych pojemników transportowych zamiast lub w celu zminimalizowania ilości potrzebnych kartonów, również pojemników z możliwością zamknięcia oraz plombowania w przypadku przewozu i/lub magazynowania materiałów szczególnie cennych, będących opakowaniem bardziej trwałym i bezpiecznym niż tektura, pozwala to na zmniejszenie kosztów związanych z kosztami zakupu kartonów,
- wykorzystanie etykiet samoprzylepnych do oznakowania spakowanych kartonów i/lub pojemników transportowych, szczególnie pomocnych w przypadku rozpakowywania po tak długotrwałym magazynowaniu.
3. W kwestii "Wymagania odnośnie sposobu wykonania usługi - środki transportu":
- wykorzystanie palet oraz folii "strecz" do zabezpieczenia złożonych na paletach kartonówi/lub pojemników oraz odpowiednich wózków paletowych i magazynowych do transportu wewnętrznego, co pozwoli na zmniejszenie ilości czasu, który byłby potrzebny na pojedyncze przenoszenie kartonów i/lub pojemników.
4. W kwestii "Terminów wykonania zlecenia":
- możliwość realizacji przedmiotu zamówienia w dniach roboczych, a w razie potrzeby w soboty, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.
5. W kwestii "Odpowiedzialność Wykonawcy":
- sugerujemy, iż w przypadku określenia przez Zamawiającego wartości polisy OC Przewoźnika, powinna być ona szacowana na podstawie wartości partii księgozbioru znajdującego się na jednym pojeździe, a nie według wartości całego księgozbioru.

Udział w dialogu, informacja nr 4:

Toruń, 27.02.2013 r.

Biorąc pod uwagę długi okres magazynowania księgozbioru należy unikać stosowania materiałów opakowaniowych nie pochłaniających wilgoci.

Plastikowe pudła dodatkowo hermetycznie zabezpieczone folią strech nie dają gwarancji odpowiedniej wentylacji, co może prowadzić do skraplania się wody i powstawania pleśni.

Ponadto zakup/wynajem czy produkcja pudeł w ilości potrzebnej do zapakowania księgozbioru nie będzie tańsze niż użycie kartonów.

Toruń 8.03.2013r.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu dziękując za udział w Dialogu technicznym, uprzejmie informuje o jego zakończeniu w dniu dzisiejszym.Opublikował: Małgorzata Różańska
Publikacja dnia: 03.10.2014
Podpisał: Teresa Szymorowska
Dokument z dnia: 20.02.2013
Dokument oglądany razy: 78 937