A A A
SmodBIP

ZAM-ZAPYT-3911-07-2012 Dostawa wraz z montażem klimatyzatora do serwerowni.

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Toruń, dnia 06 lipca 2012 roku


ZAM/3911/07/12

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu zwraca się z prośbą o złożenie oferty na dostawę wraz z montażem klimatyzatora do serwerowni.
Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000 EURO i na podstawie art. 4 pkt. 8 nie podlega ustawie Prawo Zamówień Publicznych.


Warunki zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz montażem jednostki klimatyzującej Toshiba model podsufitowy RAV-SM1404CT-E/RAV-SM1403AT-E o wydajności chłodniczej 12,3 kW grzewczej 14 kW.
2. Gwarancja na urządzenie – 5 lat o daty protokołu odbioru.
3. Wykonawca winien posiadać autoryzację producenta sprzętu do serwisowania urządzeń tego typu i mocy – należy załączyć stosowny dokument.
4. W ofercie należy wskazać model i dane techniczne urządzenia, miesięczne prognozowane zużycie prądu oraz załączyć karty katalogowe w języku polskim.
5. Preferowany termin realizacji – do 3 dni od daty podpisania umowy.
6. Preferowany termin płatności – 2 raty do końca 2012 roku.
7. Oferty pisemne należy składać do 11.07.2012 roku do godz. 12.00 w sekretariacie WBP - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu pok. nr 21 lub pisemnie.
8. Dodatkowych informacji udziela Sławomir Mirowski tel. (056) 622-66-42 w. 128.
9. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę odpowiadającą wszystkim wymogom postawionym przez niego dla prawidłowej, terminowej i efektywnej realizacji zamówienia.
10. WBP – Książnica Kopernikańska w Toruniu zastrzega możliwość unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

Załączniki: szt. 1 – oferta

Link do dokumentu: ZAM-ZAPYT-3911-07-2012.pdf

Toruń 10.07.2012r

ZMIANA DO OGŁOSZENIA

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na urządzenia równoważne. Równoważność polegać będzie na zapewnieniu wszelkich parametrów i cech technicznych jak w urządzeniu wskazanym w ogłoszeniu tj. Toshiba model podsufitowy RAV-SM1404CT-E/RAV-SM1403AT-E o wydajności chłodniczej 12,3 kW grzewczej 14 kW.

Powyższa zmiana jest wiążąca dla wszystkich ze stron.

Toruń, dnia 11 lipca 2012 roku

ZAM/3911/07/12

WG ROZDZIELNIKA


Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu dziękując za złożenie ofert na dostawę wraz z montażem klimatyzatora do serwerowni uprzejmie informuje, że wybrana została oferta złożona przez:

ROSZAK
CHŁODNICTWO-KLIMATYZACJA
UL. GARBARY 6
86-050 Solec Kujawski

za cenę:
dostawa wraz z montażem urządzenia: 13.222,50 zł brutto,
konserwacja urządzenia: 405,90 zł brutto.

Otrzymują:
1. Adresat
2. bip.ksiaznica.torun.pl, tablica ogłoszeń
3. a/a

Opublikował: Sławomir Mirowski
Publikacja dnia: 2012-07-12 07:59:18
Dokument oglądany razy: 1597
Nie podlega Ustawie