A A A
SmodBIP

ZAM-ZAPYT-3911-12-2012 Dostawa mebli biurowych

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Toruń, dnia 28.09.2012 r.

ZAM/3911/12/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu zwraca się z prośbą o złożenie oferty na dostawę mebli biurowych.
Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000 EURO i na podstawie art. 4 pkt. 8 nie podlega ustawie Prawo Zamówień Publicznych

Warunki zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia (asortyment oraz ilości) określony został w załączniku do niniejszego zapytania.
2. Oferent musi złożyć ofertę na wszystkie pozycje wymienione w formularzu asortymentowo – cenowym.
3. W przypadku, gdy wartość zamówienia przekroczy kwotę przeznaczona na zrealizowanie zamówienia., Zamawiający zastrzega możliwość zmiany zamówienia, rezygnacji z ilości lub niektórych pozycji wymienionych w załączniku.
4. Preferowany termin realizacji – 14 dni.
5. Okres gwarancji – min. 36 miesięcy.
6. Zamawiający zastrzega 30 – dniowy termin płatności.
7. Oferty pisemne wraz z kosztorysem należy składać do 03.10.2012 roku do godziny 10:00 w sekretariacie WBP – Książnica Kopernikańska w Toruniu ul. Słowackiego 8 pok. nr 21 pisemnie.
8. Dodatkowych Informacji udziela mgr Danetta Ryszkowska tel.: (56) 622 66 42 wew. 124
9. WBP – Książnica Kopernikańska w Toruniu zastrzega możliwość unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

Załączniki: szt. 1 – Formularz asortymentowy.

Link do dokumentów: ZAM-ZAPYT-3911-12-2012.zip

Toruń, dnia 05 października 2012 roku.

ZAM/3911/12/12

WG ROZDZIELNIKA

Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu dziękując za złożenie ofert na dostawę mebli biurowych uprzejmie informuje, że wybrana została ofera złożona przez:

METALBIT

Andrzej Kończyk

ul. Zwyciężców 26

78-460 BARWICE

Za cenę brutto: 4.563,30 zł

Uzasadnienie: najkorzystniejsza oferta

Otrzymują:

1.Adresat

2.bip.ksiaznica.torun.pl

3. a/a

Link do dokumentu: ZAM-ZAPYT-3911-12-2012.wybor.pdf

Opublikował: Sławomir Mirowski
Publikacja dnia: 2012-10-12 10:46:20
Dokument oglądany razy: 1480
Nie podlega Ustawie