A A A
SmodBIP

ZAM-ZAPYT-3911-07-2013 Dostawa materiałów biurowych

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Toruń, dnia 20 maja 2013 roku


ZAM/3911/07/13

WG ROZDZIELNIKA


ZAPYTANIE OFERTOWE

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu zwraca się z prośbą o złożenie oferty na dostawę materiałów biurowych.
Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000 EURO i na podstawie art. 4 pkt. 8 nie podlega ustawie Prawo Zamówień Publicznych .
Warunki zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.
2. Oferent musi złożyć ofertę na wszystkie pozycje wymienione w formularzu asortymentowo – cenowym oraz zachowania proponowanych cen przez cały okres trwania umowy.
3. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany zamówienia, rezygnacji z ilości lub niektórych pozycji wymienionych w załączniku.
4. Preferowany termin realizacji – dostawy sukcesywne do wyczerpania kwoty.
5. Zamawiający zastrzega 30 – dniowy termin płatności.
6. Oferty pisemne wraz z formularzem cenowym należy składać do 28.05.2013 roku do godz. 11.00 w sekretariacie WBP - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu pok. nr 21 lub pisemnie.
7. Dodatkowych informacji udziela Danetta Ryszkowska tel. (056) 622-66-42 w. 124.
8. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę odpowiadającą wszystkim wymogom postawionym przez niego dla prawidłowej, terminowej i efektywnej realizacji zamówienia.
9. WBP – Książnica Kopernikańska w Toruniu zastrzega możliwość unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

Załączniki: szt. 2 –
1.oferta
2.formularz cenowy.

Link do dokumentów: ZAM-ZAPYT-3911-07-2013.zip

Link do dokumentu: ZAM-ZAPYT-3911-07-2013.pdf

Toruń, dnia 17 czerwca 2012 roku

ZAM/3911/07/13

WG ROZDZIELNIKA


Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu dziękując za złożenie ofert na dostawę materiałów biurowych uprzejmie informuje, że wybrana została oferta złożona przez:

BIURO PLUS
JANOWSCY S.J.
Ul. Broniewskiego 18-22
87-100 TORUŃ

za cenę:
część I – 8.575,57 zł brutto,
część II - 1.037,10 zł brutto.

Otrzymują:
1. Adresat
2. bip.ksiaznica.torun.pl, tablica ogłoszeń
3. a/a

Link do dokumentu: ZAM-ZAPYT-3911-07-2013.wybor.pdf

Opublikował: Sławomir Mirowski
Publikacja dnia: 2013-06-17 15:23:57
Dokument oglądany razy: 1510
Nie podlega Ustawie