A A A
SmodBIP

ZAM-ZAPYT-3911-11-2013 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Toruń, dnia 13 września 2013 roku

ZAM/3911/11/13

WG ROZDZIELNIKA

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu zwraca się z prośbą o złożenie oferty na dostawę nowości wydawniczych w ramach realizacji programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” oraz środków własnych

Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie własnej strony internetowej umożliwiającej zakupy on-line, z dostępną listą tytułów nie mniejszą niż 20.000 tytułów.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000 EURO i na podstawie art. 4 pkt. 8 nie podlega ustawie Prawo Zamówień Publicznych .

Warunki zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę nowości wydawniczych.
2. Zamawiający załącza listy tytułów, które zamierza (planuje) zakupić, dla określenia dostępności wym. pozycji – wycena poszczególnych pozycji wykazu nie jest wymagana.
3. Tytuły i ilości poszczególnych nowości wydawniczych określane będą każdorazowo w składanych zamówieniach za pośrednictwem sklepu internetowego.
4. W sytuacji, gdy dany tytuł nie będzie dostępny u Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zamówienia u innego Wykonawcy.
5. Termin realizacji - 31.12. 2013 r.
6. Dostawy sukcesywne w terminie 3 dni od złożenia zamówienia (w przypadku dostępności tytułu).
7. Zamawiający zastrzega 30 – dniowy termin płatności.
8. Oferty pisemne należy składać do 18.09.2013 roku do godz. 12.00 w sekretariacie WBP - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu pok. nr 21.
9. Wykonawca w ofercie wskazuje wysokość rabatu od ceny detalicznej, który zostanie zachowany przez cały okres obowiązywania umowy.
10. Dodatkowych informacji udziela Danetta Ryszkowska te. (056) 622-66-42 w. 124.
11. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę odpowiadającą wszystkim wymogom postawionym przez niego dla prawidłowej, terminowej i efektywnej realizacji zamówienia.
12. WBP – Książnica Kopernikańska w Toruniu zastrzega możliwość unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

Załączniki: szt. 2 –

1.oferta

2. wykazy tytułów

Link do  dokumentów: ZAM-ZAPYT-3911-11-2013.zip

 

Toruń, dnia 18 września 2013 roku

ZAM/3911/11/2013

WG ROZDZIELNIKA

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu dziękując za złożenie ofert na dostawę nowości wydawniczych, uprzejmie informuje, że wybrana została oferta złożona przez:

PLATON Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 19/21
01-217 Warszawa

Adres do korespondencji: ul. Sławęcińska 16, Macierzysz, 05-850 Ożarów Mazowiecki

Wysokość udzielonego rabatu: 38,8 %

Uzasadnienie: jedyna ważna oferta.


Otrzymują:
1. Adresat
2. bip.ksiaznica.torun.pl
3. a/a


Link do dokumentu: ZAM-ZAPYT-3911-11-2013.wybor.pdf

Opublikował: Sławomir Mirowski
Publikacja dnia: 2013-10-07 11:26:07
Dokument oglądany razy: 1490
Nie podlega Ustawie