A A A
SmodBIP

ZAM-ZAPYT-3811-01-2014 Dostawa środków czystości.

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Toruń, dnia 15 stycznia 2014 roku

ZAM.3811.01.14

WG ROZDZIELNIKA


ZAPYTANIE OFERTOWE

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu zwraca się z prośbą o złożenie oferty na dostawę środków czystości.
Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000 EURO i na podstawie art. 4 pkt. 8 nie podlega ustawie Prawo Zamówień Publicznych .


Warunki zamówienia:


1. Przedmiot zamówienia określony został w załączniku do niniejszego zapytania – (przykładowe ilości niezbędne do porównania ofert) .
2. Oferent musi złożyć ofertę na wszystkie pozycje wymienione w formularzu asortymentowo – cenowym oraz zachowania proponowanych cen przez cały okres trwania umowy.
3. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany zamówienia, rezygnacji z ilości lub niektórych pozycji wymienionych w załączniku.
4. Preferowany termin realizacji – dostawy sukcesywne do 31.12.2015 roku lub wyczerpania kwoty zamówienia.
5. Zamawiający zastrzega 30 – dniowy termin płatności.
6. Oferty pisemne wraz z formularzem cenowym należy składać do 22.01.2014 roku do godz. 13.00 w sekretariacie WBP - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu pok. nr 21 lub pisemnie.
7. Dodatkowych informacji udziela Danetta Ryszkowska te. (056) 622-66-42 w. 124.
8. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę odpowiadającą wszystkim wymogom postawionym przez niego dla prawidłowej, terminowej i efektywnej realizacji zamówienia.
9. WBP – Książnica Kopernikańska w Toruniu zastrzega możliwość unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.


Załączniki: szt. 2 –
1.propozycja ofertowa
2.formularz cenowy.

Link do dokumentu: ZAM-ZAPYT-3811-01-2014.ogl.pdf

Link do dokumentów: ZAM-ZAPYT-3811-01-2014.form.zip

Toruń, 24 stycznia 2014 roku

ZAM.3811.01.14

WG ROZDZIELNIKA

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu, dziękując za złożenie ofert na dostawę środków czystości uprzejmie informuje, że wybrana została oferta złożona przez:

CLEAN WAY
Anna Duszyńska
ul. Chrobrego 117
87 – 100 Toruń

za cenę brutto 21 587,76 zł.

Uzasadnienie: najkorzystniejsza oferta.


Otrzymują:
1. Adresat
2. bip.ksiaznica.torun.pl
3. a/a

Link do dokumentu: ZAM-ZAPYT-3811-01-2014.wybor.pdf

Opublikował: Sławomir Mirowski
Publikacja dnia: 2014-01-24 13:52:36
Dokument oglądany razy: 1460
Nie podlega Ustawie