A A A
SmodBIP

ZAM.3811.09.2015 Dostawa mebli bibliotecznych.

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

ZAM.3911.09.2015

Toruń, dnia 02.11.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE


Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu zwraca się z prośbą o złożenie oferty na dostawę mebli bibliotecznych.
Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości
30.000 EURO i na podstawie art. 4 pkt. 8 nie podlega ustawie Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia (asortyment oraz ilości) określony został w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.
2. Oferent musi złożyć ofertę na wszystkie pozycje wymienione w formularzu asortymentowo – cenowym.
3. W przypadku, gdy wartość zamówienia przekroczy kwotę przeznaczona na zrealizowanie zamówienia, Zamawiający zastrzega możliwość zmiany zamówienia, rezygnacji z ilości lub niektórych pozycji wymienionych w załącznikach.
4. Preferowany termin realizacji – 21 dni.
5. Okres gwarancji – min. 36 miesięcy.
6. Zamawiający zastrzega 30 – dniowy termin płatności.
7. Oferty pisemne wraz z kosztorysem należy składać do 09.11.2015 roku do godziny 10:00 w Sekretariacie WBP – Książnica Kopernikańska w Toruniu ul. Słowackiego 8 pok. nr 21 pisemnie.
8. Dodatkowych informacji udziela Krystyna Wyszomirska tel.: (56) 622 66 42 wew. 132.
9. WBP – Książnica Kopernikańska w Toruniu zastrzega możliwość unieważnienia zapytania lub jego części bez podania przyczyny.
10. Zamawiający informuje, że przewiduje zastosowanie prawa opcji w stosunku do przedmiotu zamówienia, polegające na rozszerzeniu ilości zamawianych mebli w zależności od ceny oferty najkorzystniejszej.
11. Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji przedstawił do akceptacji parametry, próbniki, elementy wykończeniowe itp.

Załączniki:

1. Propozycja ofertowa
2. Formularz asortymentowy
3. Opis skrzyń do przechowywania zabytk
owych globusów

Link do dokumentów: ZAM.3811.09.2015.zip

ZAM.3811.09.2015

Toruń, 13 listopada 2015 r.


WG ROZDZIELNIKA

Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu, dziękując za złożenie ofert na „Dostawę mebli bibliotecznych dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
-Książnicy Kopernikańskiej”, uprzejmie informuje, że wybrana została oferta złożona przez:

Międzynarodowe Centrum Budownictwa Sp. z o.o.
ul. Grójecka 128 paw. 51
02 – 383 Warszawa

za cenę brutto: 85 269,75 zł.

Uzasadnienie: jedyna ważna oferta.

Link do dokumentu: ZAM.3811.09.2015.wybor.pdf

Opublikował: Sławomir Mirowski
Publikacja dnia: 2015-11-13 12:53:15
Dokument oglądany razy: 1043
Nie podlega Ustawie