A A A
SmodBIP

ZAM.3811.02.2016 Dostawa dysków twardych

Nie podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

ZAM.3811.02.2016
Toruń, dnia: 27.01.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE


Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu zwraca się z prośbą o złożenie oferty na dostawę dysków twardych dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.

1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 10 szt. fabrycznie nowych dysków twardych 3,5” SATA III 64Mb CACHE 7200 RPM, min. 2TB pojemności.

2. Warunki płatności:
Przelew na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury VAT od Wykonawcy.

3. Termin wykonania: 3 dni od daty złożenia zamówienia..
4. Informacje dodatkowe:
1) Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę odpowiadającą wszystkim wymogom postawionym przez niego dla prawidłowej, terminowej i efektywnej realizacji zamówienia.
Cena 100%
2) W sprawach dotyczących zapytania ofertowego informacji udziela:
- odnośnie strony technicznej – Paweł Dylewski
p.dylewski@ksiaznica.torun.pl
- w kwestiach formalnych – Danetta Ryszkowska
d.ryszkowska@ksiaznica.torun.pl.
Wyjaśnienia telefoniczne i przekazane drogą elektroniczną nie są wiążące bez zachowania formy pisemnej.
4) Propozycję ofertową należy przesłać do Zamawiającego – 87-100 Toruń ul. Słowackiego 8, I piętro, pokój nr 21 do dnia 01.02.2016 r. do godz. 15.00 w formie elektronicznej na adres e-mail: sekreatariat@ksiaznica.torun.pl lub faxem: tel. 56-622-57-13.
5) Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu
zastrzega możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania
przyczyny.
6) Załączniki:
Załącznik Nr 1 – wzór propozycji ofertowej,

Link do dokumetu: ZAM.3811.02.2016.dyski.pdf

Toruń 05.02.2016r.

Link do dokumentu: ZAM.3811.02.2015.uniew.pdf

Opublikował: Sławomir Mirowski
Publikacja dnia: 2016-02-08 15:28:39
Dokument oglądany razy: 1146
Nie podlega Ustawie