A A A
SmodBIP

ZAM.3811.06.2017 Zakup licencji na program antywirusowy.

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

ZAM.3811.06.2017

Toruń, dnia: 28.02.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu zwraca się z prośbą o złożenie oferty na zakup licencji na program antywirusowy dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.

Link do dokumentu: ZAM.3811.06.2017.ogl.pdf

Toruń 3.03.2017r.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu w odpowiedzi na pytania do zapisów zawartych w zapytaniu ofertowym na „Zakup licencji na program antywirusowy”, uprzejmie informuje, że jego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.
W związku z powyższym działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. Zm.) ustawy nie stosuje się do w/w zamówień.


Pytanie:
Po dokonaniu rozpoznania fukcjonalnościowego opisanego przez państwa stwierdzam i informuje, ze przedstawiony opis oprogramowania spełnia
Tylko i wyłącznie oprogramowanie Eset szczególnie świadczy o tym zapis:
20. "Wbudowane dwa niezależne moduły heurystyczne oraz elementy sztucznej inteligencji (zaawansowana heurystyka).Musi istnieć możliwość wyboru z jaka heurystyką ma odbywać się skanowanie z użyciem jednej i/lub obu metod jednocześnie"
Wobec tego zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści produkt czołowego dostawcy rozwiązań antywirusowych spełniającego Państwa wymagania co do poziomu ochrony jak i funkcjonalności samego oprogramowania. jednocześnie odrzucając unikatowe zapiski w specyfikacji świadczące o oprogramowaniu Eset. Gdyż każdy z producentów oprogramowania zastosowane technologie i rozwiązania nazywa inaczej.

Odpowiedź:
Pkt. 20 wskazuje na zastosowanie technologii heurystycznej, stosowanej przez wielu producentów, a nie wskazuje konkretnego producenta oprogramowaniaczy produktu.

Pytanie:
Czy Zamawiający dopuści program antywirusowy spelniajcy wszystkie wymagania wymienione w opisie przedmiotu zamowienia z wyjątkiem punktów:
11.Wbudowany konektor dla programów MS Outlook, Outlook Express, MozillaThunderbird (funkcje programu dostępne są bezpośrednio z menu programu pocztowego).
18.Program ma umożliwiać skanowanie ruchu sieciowego wewnątrz szyfrowanych protokołów HTTPS,POP3S, IMAPS.
22.Możliwość zabezpieczenia programu przed deinstalacją przez niepowołaną osobę, nawet, gdy posiada ona prawa lokalnego lub domenowego administratora. Przy próbie deinstalacji program musi pytać o hasło.
24.Program musi być wyposażony w system zapobiegania włamaniom działający na hoście (HIPS).


Odpowiedź:
Punkt 11 - Funkcjonalność jest wymagana
Punkt 18 - Funkcjonalność jest wymagana
Punkt 22 - Funkcjonalność jest wymagana
Punkt 24 - Funkcjonalność jest wymagana


Toruń 7.03.2017r.

Link do dokumentu: ZAM.3811.06.2017.wybor.pdf

Opublikował: Sławomir Mirowski
Publikacja dnia: 2017-03-08 14:37:40
Dokument oglądany razy: 1062
Nie podlega Ustawie