A A A
SmodBIP

ZAM-ZAPYT-3911-02-2011 Dostawa akcesoriów dla Działu Informatycznego

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

ZAM/3911/02/2011


Toruń, dnia: 09.03.2011 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE


Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu kieruje do Państwa zapytanie ofertowe w sprawie dostawy akcesoriów dla Działu Informatycznego.

1. Przedmiot zamówienia:
Dostawa akcesoriów dla Działu Informatycznego.
1) Czytnik DVD-ROM SATA
2) Dysk twardy 2,5” 500GB SATA
3) Dysk twardy 3,5” 2TB SATAII
4) Dysk twardy 3,5” 500GB SATA
5) Klawiatura USB mini
6) Klawiatura USB standard
7) Monitor LCD 17’’ rozdzielczość minimalna 1366 x 768
8) Mysz USB (typu Glaser, optyczna, nieświecąca)
9) Nagrywarka DVD-DL SATA
10) Obudowa PC mATX minitower, bez zasilacza
11) Obudowa PC mITX mini, z zasilaczem
12) Pamięć RAM 1GB DDR 400MHz
13) Pamięć RAM 1GB DDR2 800MHz
14) Pamięć RAM 1GB DDR2 800MHz SODIMM
15) Pamięć RAM 1GB DDR3 1066MHz
16) Pendrive USB 4GB
17) Płyta główna mATX z gniazdem AM3, zintegrowaną kartą graficzną i sieciową
18) Płyta główna mATX z gniazdem LGA775, zintegrowaną kartą graficzną i sieciową
19) Płyta główna mITX, z procesorem 1,6GHz, zintegrowaną kartą graficzną i sieciową
20) Procesor do gniazda AM3, dwurdzeniowy, 3GHz
21) Procesor do gniazda LGA775, dwurdzeniowy, 3Ghz
22) Zasilacz PC 400W

3. Warunki płatności:
Przelew na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury VAT od Wykonawcy.

4. Termin wykonania: do 31.12.2011 r. lub do wykorzystania kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.

5. Informacje dodatkowe:
1) Wymagany okres gwarancji:
- zgodnie z gwarancjami udzielanymi przez producentów (min. 2 lata)
2) Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę odpowiadającą wszystkim wymogom postawionym przez niego dla prawidłowej, terminowej i efektywnej realizacji zamówienia.
3) W sprawach dotyczących zapytania ofertowego informacji udziela:
- odnośnie strony technicznej – Radosław Skudlarski
r.skudlarski@ksiaznica.torun.pl
- w kwestiach formalnych – Danetta Ryszkowska
d.ryszkowska@ksiaznica.torun.pl.
Wyjaśnienia telefoniczne i przekazane drogą elektroniczną nie są wiążące bez zachowania formy pisemnej.
4) Propozycja cenowa winna być złożona w Sekretariacie Zamawiającego – 87-100 Toruń ul. Słowackiego 8, I piętro, pokój nr 21 do dnia 16.03.2011 r. do godz. 15.00 w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie oznaczonej danymi Wykonawcy (pieczątką firmową) oraz napisem: „Dostawa akcesoriów dla Działu Informatycznego”. Wyliczona przez Wykonawcę, cena oferty brutto nie stanowi wartości umowy. Cena ta będzie brana pod uwagę tylko do porównania złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. Wartość umowy, nie może przekroczyć kwoty, jaką Zamawiający przeznaczy na finansowanie zamówienia. Kwota, jaką Zamawiający przeznaczy na finansowanie zamówienia stanowić będzie maksymalną wartość brutto umowy po uwzględnieniu rabatu udzielonego przez Wykonawcę.
5) Propozycja cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania podanym powyżej zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną propozycję cenową przed upływem terminu jej składania.
6) Z Wykonawcą, którego propozycja cenowa zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa w terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty, w komórce merytorycznej – Dział Administracyjno – Eksploatacyjny I piętro pokój nr 24.

7) Termin związania propozycją cenową –30 dni.
8) W sprawach związanych z zapytaniem cenowym dopuszcza się porozumiewanie wyłącznie drogą: pisemną lub faksem– nr faksu Zamawiającego: (0-56) 622 57 13.
9) Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu
zastrzega możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania
przyczyny.
10) Załączniki:
- wzór propozycji ofertowej,

Link do dokumentu: ZAM-ZAPYT-3911-02-2011.zip

Link do dokumentu: ZAM-ZAPYT-3911-02.2011.wybor.pdf

Opublikował: Sławomir Mirowski
Publikacja dnia: 2011-04-05 11:03:08
Dokument oglądany razy: 1883
Nie podlega Ustawie