A A A
SmodBIP

ADM.3811.03.2018 Dostawa urządzeń i uruchomienie systemu nagłośnienia strefowego, systemu antykradzieżowego oraz lokalnej sieci komputerowej dla zadania pn. „Zakup wyposażenia dla Mediateki przy ul. Raszei 1” realizowanego przez WBP-KK w Toruniu

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty


Zamawiający informuje iż niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy poprzedniego i zostało  ogłoszone 22.03.2018r.

Termin składania ofert upływa 3.04.2018 o godzinie 12:00

Toruń 22.03.2018r.

ADM.3811.03.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę urządzeń i uruchomienie systemu nagłośnienia strefowego, systemu antykradzieżowego oraz lokalnej sieci komputerowej dla zadania pn. „Zakup wyposażenia dla Mediateki przy ul. Raszei 1” realizowanego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną – Książnicę Kopernikańską w Toruniu.

Link do dokumentu: ADM.3811.03.2018.ogl.pdf

Link do dokumentu: ADM.3811.03.2018.zal2.zip

Toruń 27.03.2018r.

ADM.3811.03.2018

Odpowiedzi na zapytania

Link do dokumentu: ADM.3811.03.2018.odp1.pdf

Toruń 28.03.2018r.

ADM.3811.03.2018

Odpowiedzi na zapytania

Link do dokumentu: ADM.3811.03.2018.odp2.pdf

Toruń 28.03.2018r.

ADM.3811.03.2018

Odpowiedzi na zapytania

Link do dokumentu: ADM.3811.03.2018.odp3.pdf

Toruń 11.04.2018r.

ADM.3811.03.2018

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Link do dokumentu: ADM.3811.03.2018.wyb.pdf

Opublikował: Sławomir Mirowski
Publikacja dnia: 2018-04-11 12:32:39
Dokument oglądany razy: 614
Nie podlega Ustawie