A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 13.04.2012 15:07 z powodu:

błędna kategoria

ZAM-ZAPYT-3911-05-2012 Dostawa artykułów spożywczych

Podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, nierozstrzygnięty

Toruń, dnia 13 kwietnia 2012 roku

ZAM/3911/05/12

WG ROZDZIELNIKA


ZAPYTANIE OFERTOWE

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu zwraca się z prośbą o złożenie oferty na artykułów spożywczych w ramach realizacji programu „Biblioteka+”. Ilości poszczególnych artykułów spożywczych określane będą każdorazowo w składanych zapotrzebowaniach.
Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000 EURO i na podstawie art. 4 pkt. 8 nie podlega ustawie Prawo Zamówień Publicznych .


Warunki zamówienia:


1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę artykułów spożywczych. Zamawiający wymaga wskazania w formularzu cenowym stanowiącym załącznik Nr 2 ceny jednostkowej netto za jedną sztukę . Cena oferty nie stanowi wartości umowy i służy jedynie do porównania złożonych ofert.
2. Oferent musi złożyć ofertę na wszystkie pozycje wymienione w formularzu asortymentowo – cenowym oraz zachowania proponowanych cen przez cały okres trwania umowy.
3. Planowana wartość zamówienia - ok. 7000, 00 zł brutto (+/- 5%)
4. Termin realizacji - 31.12. 2012 r.
5. Dostawy sukcesywne w terminie 3 dni od złożenia zapotrzebowania.
6. Zamawiający zastrzega 30 – dniowy termin płatności.
7. Oferty pisemne należy składać do 20.04.2012 roku do godz. 12.00 w sekretariacie WBP - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu pok. nr 21 lub pisemnie.
8. Dodatkowych informacji udziela Danetta Ryszkowska te. (056) 622-66-42 w. 124.
9. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę odpowiadającą wszystkim wymogom postawionym przez niego dla prawidłowej, terminowej i efektywnej realizacji zamówienia.
10. WBP – Książnica Kopernikańska w Toruniu zastrzega możliwość unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.


Załączniki: szt. 2 –
1.oferta
2.formularz cenowy.

Link do dokumentów: ZAM-ZAPYT-3911-05-2012.zip

Opublikował: Sławomir Mirowski
Publikacja dnia: 2012-04-13 15:07:09
Dokument oglądany razy: 2635
Podlega Ustawie