A A A
SmodBIP

ZAM-ZAPYT-3911-04-2012 Dostawa materiałów biurowych

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Toruń, dnia 13 kwietnia 2012 roku


ZAM/3911/04/12

WG ROZDZIELNIKA


ZAPYTANIE OFERTOWE

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu zwraca się z prośbą o złożenie oferty na dostawę materiałów biurowych.
Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000 EURO i na podstawie art. 4 pkt. 8 nie podlega ustawie Prawo Zamówień Publicznych .


Warunki zamówienia:


1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.
2. Oferent musi złożyć ofertę na wszystkie pozycje wymienione w formularzu asortymentowo – cenowym oraz zachowania proponowanych cen przez cały okres trwania umowy.
3. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany zamówienia, rezygnacji z ilości lub niektórych pozycji wymienionych w załączniku.
4. Preferowany termin realizacji – dostawy sukcesywne do końca 2012 roku.
5. Zamawiający zastrzega 30 – dniowy termin płatności.
6. Oferty pisemne wraz z formularzem cenowym należy składać do 20.04.2012 roku do godz. 12.00 w sekretariacie WBP - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu pok. nr 21 lub pisemnie.
7. Dodatkowych informacji udziela Danetta Ryszkowska tel. (056) 622-66-42 w. 124.
8. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę odpowiadającą wszystkim wymogom postawionym przez niego dla prawidłowej, terminowej i efektywnej realizacji zamówienia.
9. WBP – Książnica Kopernikańska w Toruniu zastrzega możliwość unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

Załączniki: szt. 2 –
1.oferta
2.formularz cenowy.

Link do dokumentów: ZAM-ZAPYT-3911-04-2012.zip

Toruń 23.04.2012r

ZAM/3911/04/2012

WG ROZDZIELNIKA

    Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu dziękując za złożenie ofert na dostawę materiałów biurowych uprzejmie informuje, że wybrana została oferta złożona przez:

PARTNER XXI KLEKS SP.J

Mieczysława Wójcik, Wiesław Wójcik

ul. Szosa Lubicka 22

87-100 Toruń

za cenę ofertową brutto:

część I - 7.196,23 zł

część II - 2.430,14 zł

Otrzymują:

1.Adresat

2.bipksiaznica.torun.pl, tablica ogłoszeń

3.a/a

Link do dokumentu: ZAM-ZAPYT-3911-04-2012.wybor.pdf

Opublikował: Sławomir Mirowski
Publikacja dnia: 2012-04-25 10:50:40
Dokument oglądany razy: 1644
Nie podlega Ustawie