A A A
SmodBIP

Status prawny

Biblioteka została utworzona na mocy Zarządzenia Nr 64/75 Wojewody Toruńskiego z dnia 30 września 1975 r. w sprawie dostosowania struktury organizacyjnej i zakresu działania terenowych jednostek kultury do dwustopniowej organizacji władzy i administracji terenowej.


Podstawą prawną działania Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej są:


1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1479);

2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U.2020 poz. 194);

3. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 137 z późn. zm.);

4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 869 z późń. zm.);

5. Statut Biblioteki nadany Uchwałą Nr XXXIII/788/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2009 r. wraz ze zmianami.Opublikował: Małgorzata Różańska
Publikacja dnia: 10.12.2020
Podpisał: Małgorzata Różańska
Dokument z dnia: 18.10.2010
Dokument oglądany razy: 4 818