W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Ogłoszenia o pracy

XML

Treść

Dyrektor 

Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu 

ogłasza nabór na stanowisko 

Introligatora
Miejsce pracy: Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu,  ul. Słowackiego 8,
87-100 Toruń

Wymiar czasu pracy:pół etatu

Zatrudnienie: w ciągu 14 dni od wyboru kandydata 

Wymagania niezbędne:
• projektowanie i wykonywanie ręcznie pudeł i fastykuł, 
• oprawa książek i czasopism przy pomocy narzędzi i urządzeń introligatorskich,
• przygotowywanie opakowań ochronnych  zbiorów zabytkowych,
• naprawa drobnych zniszczeń książek współczesnych.

Wymagania dodatkowe:
• minimum 5- letnie  doświadczenia w pracy jako Introligator;
• znajomość różnych technik introligatorskich, takich jak: składanie, zszywanie, klejenie, tłoczenie, laminowanie oraz oprawianie,
• znajomość materiałów introligatorskich, takich jak papier, tektura, skóra lub materiały syntetyczne,
• umiejętność czytania i interpretowania projektów introligatorskich,
• precyzja i dokładność w wykonywaniu prac introligatorskich,
• sumienność i dokładność w wywiązaniu się z powierzonych obowiązków.

Wymagania kwalifikacyjne: 
•  zawodowe kierunkowe lub doświadczenie.

Wymagane dokumenty:CV (wraz z numerem kontaktowym), kserokopie dyplomów i dodatkowych kwalifikacji. Mile widziane portfolio.

Forma i termin składania aplikacji:
Wymagane dokumenty należy składać mailowo na adres: sekretariat@ksiaznica.torun.pl lub w Sekretariacie WBP-KK w Toruniu, ul. Słowackiego 8 do dnia 10.11.2023r. do godz. 15. Aplikacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV  powinny być opatrzone klauzulą: 

"Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci numeru telefonu oraz adresu e-mail na potrzeby prowadzonego procesu rekrutacji na stanowisko młodszego bibliotekarza u Pracodawcy.

Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż:

a)      administratorem moich danych osobowych jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna- Książnica Kopernikańska z siedzibą w Toruniu przy ul. Słowackiego 8, a podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne;
b)      sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w firmie Wojewódzka Biblioteka Publiczna- Książnica Kopernikańska z siedzibą w Toruniu, to: adres korespondencyjny Słowackiego 8, 87-100 Toruń, adres e-mail iodo@ksiaznica.torun.pl, tel. (56) 622 66 40 wew. 140;
c)       moje dane zostaną usunięte miesiąc po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, jeśli moja kandydatura nie zostanie wybrana;
d)      posiadam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również do ograniczenia ich przetwarzania, do cofnięcia zgody, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
e)      przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie), jeśli moim zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;
f)       moje dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych;
g)      moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Ponadto oświadczam, że jestem świadomy tego, że przetwarzanie powyższych danych osobowych jest uzasadnione prawidłowym i efektywnym przeprowadzeniem procesu rekrutacji, oraz akceptuję te cele.

 

 


...................................
data i podpis kandydataPozostałe informacje:

O terminie, miejscu i wyniku rekrutacji kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

 

 


Dyrektor

Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu

ogłasza nabór na stanowisko

Pracownik obsługiMiejsce pracy: Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu

Budynek Główny ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń

Wymiar czasu pracy: pełny etat

 Zatrudnienie: w ciągu 14 dni od wyboru kandydata

 Wymagania niezbędne:
- wykształcenie średnie
- łatwość w nawiązywaniu kontaktów, komunikatywność
- punktualność i sumienność
-  dyspozycyjność także poza standardowym czasem pracy
 

Wymagania dodatkowe:
· doświadczenie w pracy w zakresie zbliżonym do obowiązków na proponowanym stanowisku
· samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania
· podstawowe umiejętności obsługi sprzętu oświetleniowego oraz audio-video
·  znajomość hydrauliki i elektryki
·  umiejętności remontowe (malowanie, szpachlowanie, sylikonowanie, układanie paneli, glazury)
· czynne prawo jazdy kat. B
·  gotowość do podnoszenia kwalifikacji.

 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
· drobne prace konserwatorskie, elektryczne, hydrauliczne i ślusarskie
· obsługa techniczna przy wydarzeniach organizowanych przez instytucję
· ścisła współpraca z działami, filiami i samodzielnymi stanowiskami w WBP-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu
· przygotowywanie sprawozdań na potrzeby przełożonego
· transport sprzętu na wydarzenia organizowane w sieci filii miejskich
· koordynacja działań technicznych

Wymagane dokumenty:
- CV (wraz z aktualnym numerem telefonu kontaktowego)
- list motywacyjny,
- kserokopie dodatkowych kwalifikacji


Forma i termin składania aplikacji:

Wymagane dokumenty należy składać  na adres e-mail: sekretariat@ksiaznica.torun.pl lub w Sekretariacie WBP-Książnica Kopernikańska w Toruniu ul. Słowackiego 8 do dnia 10.11.2023 do godz. 12:00 z dopiskiem „Nabór na stanowisko – Dział Administracyjno-Organizacyjny”.Aplikacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Pozostałe informacje: O terminie i miejscu rekrutacji kandydaci zostaną poinformowani  indywidualnie.

Dokumenty aplikacyjne: List Motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci numeru telefonu oraz adresu e-mail na potrzeby prowadzonego procesu rekrutacji na stanowisko do Działu Administracyjno-Organizacyjnego u Pracodawcy.

Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż:

a)       administratorem moich danych osobowych jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna -Książnica Kopernikańska z siedzibą w Toruniu przy ul. Słowackiego 8, a podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne;
b)       sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w firmie Wojewódzka Biblioteka Publiczna- Książnica Kopernikańska z siedzibą w Toruniu to: adres korespondencyjny Słowackiego 8, 87-100 Toruń, adres e-mail iodo@ksiaznica.torun.pl, tel. (56) 622 66 42 wew. 140;
c)         moje dane zostaną usunięte miesiąc po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, jeśli moja kandydatura nie zostanie wybrana;
d)       posiadam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również do ograniczenie ich przetwarzania, do cofnięcia zgody, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
e)       przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie), jeśli moim zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;
f)        moje dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych;
g)       moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 Ponadto oświadczam, że jestem świadomy tego, że przetwarzanie powyższych danych osobowych jest uzasadnione prawidłowym i efektywnym przeprowadzeniem procesu rekrutacji oraz akceptuję te cele.

 
                                                                                  …………………………………..

                                                                                                             data i podpis kandydata.”

 


 

 

 

 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu ogłasza nabór na stanowisko stanowisko młodszego bibliotekarza.

Miejsce pracy: Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu, filia

Wymiar czasu pracy: pełen etat

Zatrudnienie: w ciągu 14 dni od wyboru kandydata

 Wszystkie szczegóły w załączniku do ogłoszenia.


Wymagane dokumenty (CV i list motywacyjny opatrzone datą oraz własnoręcznie podpisane) w sprawie naboru na stanowisko należy składać mailowo na adres: sekretariat@ksiaznica.torun.pl lub w Sekretariacie WBP-KK w Toruniu, ul. Słowackiego 8 do dnia 11 sierpnia  2023 r. do godz. 15.00. Aplikacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 

Skontaktujemy się i przeprowadzimy rozmowy tylko z wybranymi osobami.

Otrzymanych dokumentów nie zwracamy.
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY W WOJEWÓDZKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ – KSIĄŻNICY KOPERNIKAŃSKIEJ W TORUNIU

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L z 2016 r. Nr 119 str. 1) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska z siedzibą w Toruniu przy ul. Słowackiego 8.

2. Na podstawie art. 37 ust. 1 Administrator powołał Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez adres e-mail: iodo@ksiaznica.torun.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu aktualnej rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (z późn. zm.).

4. Pani/Pana dane przetwarzane będą przez okres ograniczony wyrażoną przez Panią/Pana zgodą.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały automatycznym decyzjom opartym na profilowaniu.

8. Na podstawie art. 15 ust. 1 posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, w tym do uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez nas danych oraz uzyskania kopii tych danych.

9. Na podstawie art. 16 posiada Pani/Pan prawo do modyfikacji i poprawienia swoich danych, w tym, jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwwskazania do ograniczenia ich zakresu przetwarzania.

10. Na podstawie art. 17 posiada Pani/Pan prawo do całkowitego usunięci swoich danych, jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwwskazania prawne.

11. Na podstawie art. 77 ust. 1 posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

12. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacji.